Shanghai and surroundings, China - broady

Nanjing Road: a night-time crowd.

shanghaiChina2006SuzhouZhouzhuang